Text Box: MAHARASHTRA STATE OBC FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION LTD
                                                                                                                                                     
    Home            Our Offices           About Us              Occupation             Caste             Loan            Download Forms          Beneficiaries
MSOBCFDC 


   
LIST OF CASTES IN OTHER BACKWARD CLASS OF MAHARASHTRA
Sr.
No.
Name of the Caste   Sr.
No.
Name of the Caste
 
1 Alitkar   174 Sutar, Suthar
2 Bagadi 175 Furgadi
3 Deleted 176 Deleted
4 Badia 177 Pinjara, Pinjari, Mansuri
5 Bajania 178 Deleted
6 Bajigar 179 Billala
7 Buttal 180 Deleted
8 Bhand, Chappar Bhand, Muslim Bhand 181

Teli, Tilwan-Teli, Maratha-Teli, Tarane-Teli, Deshkar-Teli, Arandel -Teli, Lingayat- Teli, Ekbail-Teli, Donbail-Teli, Savteli, Ekbahiya-Teli

9 Bawaiya or Targal 182

Mali (Sub Caste- Phulmali, Phule, Halade, Kacha, Kadu, Bawane, Adhprabhu, Adhasheti, Jire, Unde, Lingayat Mail), Bagwan (Muslim), Bharat Bagwan, Marar, Maral, Kosare, Gase Wanmali, Savatamali, Pachkalasi, Chowkalashi, Wadwal, Raen (Bagwan)

10 Bhavin 183 Lonari
11 Bhishti or Pakhali, Sakka 184 Deleted
12 Deleted 185 Talwar, Kanade
13 Bari or Barai 186 Raghvi (In Vidarbh District)
14 Beria 187 Bhandari, Bawarchi / Bhatiyara (Muslim Region)
15 Basdewa 188 Ganali or Gandali
16 Bhadbhunja, Bhujva, Bhurjava, Bhurji Bharadbunja, Bhuranji, Bhunj 189 Powar or Pawar, (Surnames Powar or Pawar), Bhoyar, Bhoier, Bhoyer
17 Bhanta 190 Kathar, Kathar-Wani, Kanthhar Wani, Vaishya Wani, Kulwant Wani, Nevi (Lingayat Wani or excluding Ladwani)
18 Bhat, Bhaat 191 Momin, Ansari
19 Chamatha 192 Phakir Bandarwala
20 Chandalgada 193 Deleted
21 Charan or Gadhavi 194 Ghadashi
22 Charodi 195 Tamboli, Pan Pharosh (Muslim)
23 Chippa, Chhipa 196 Christians converted from Schedule Caste
24 Das or Dangdidas 197 Lanzad
25 Davgar 198 Yadav
26 Depala 199 Ladsi
27 Devali 200 Deleted
28 Devdig 201 Deleted
29 Deleted 202 Attar
30 Dholi, Hashmi / Dafali 203 Aundhiya
31 Deleted 204 Badak, Barav
32 Deleted 205 Bagalu
33 Deleted 206 Marwar Baori, Marbar Waghari
34 Deleted   207 Udasi
35 Gandharap   208 Balsanthanam
36 Gujrath, Baori   209 Mathura Banjara
37 Deleted   210 Shingade Banjara
38 Deleted   211 Lambade
39 Gadhavi   212 Phanade Banjara
40 Deleted   213 Sunar Banjara
41 Deleted   214 Dhaliya Banjara
42 Godchaki   215 Shingadya Banjara
43 Gurav   216 Baoria
44 Gavalan (Gavalvansh)   217 Koli Baria
45 Gavandi, Gurjar - Kadia   218 Bathini
46 Halipaik   219 Begari
47 Deleted   220 Bhamra / Ghantichore / Pardeshi
48 Deleted   221 Pong
49 Jagiasi   222 Dhasar
50 Jajak   223 Uchila
51 Jatiya   224 Bhandura, Billawa
52 Jatigar   225 Kharvi, Dhivar Bhoi
53 Javheri, Parjiya Soni   226 Bhoyar
54 Deleted   227 Bindhali
55 Jogin   228 Burbuk
56 Johari   229 Chadar
57 Julaha, Ansari   230 Chakradhya Dhasar
58 Jangam   231 Chandal
59 Jingar, Chitari - Jingar   232 Chenwu or Chanwar
60 Jhadi   233 Chimur
61 Deleted   234 Chintala
62 Kammi   235 Dakaleru
63 Kapadi   236 Darji
64 Deleted   237 Deleted
65 Khati   238 Kurba, Kurubar
66 Deleted   239 Harkantra, Mangeli, Mangele,
Page, Sundhuri
67 Deleted   240 Watas, Bhadwal, Rajak
68 Deleted   241 Dommara
69 Kongadi   242 Gadaba or Godaba
70 Korachar   243 Gangani
71 Deleted   244 Garodi
72 Kachora   245 Goller
73 Kadera   246 Godhala
74 Kamati   247 Habura
75 Kasabi   248 Harani
76 Deleted   249 Hil- Redidas
77 Deleted   250 Deveri
78 Deleted   251 Vinkar, Vanya, Bankar
79 Deleted   252 Kachiya
80 Kuchbandh   253 Korach, Padlor
81 Kuchharia   254 Kalal, Kalar, Lad, Ladwak, Goud Kalal, Shivare, Jain Kalar
82 Kumbhar or Mulya Kumhar, Kumbhara, Kumbhara, Kulala   255 Kandhel
83 Kunbi (Sub.Castes - Leva Kunbi, Leva Patil, Leva Patidar,Maratha Kunbi & Kunbi Maratha)   256 Kasera
84 Deleted   257 Kasai, Kasab, Kureshi
85 Kachhi   258 Katipamula
86 Kathi   259 Kirar
87 Kasar ( Sub.Castes-Kanchar, Kachari)   260 Christian Koli
88 Labha   261 Karachar or Korave
89 Ladiya, Ladhiya, Lariya   262 Kodku, Sah Korava
90 Ladhaf or Laidaf (Nadaf), Mansuri   263 Komakapu
91 Lakheria   264 Kondu
92 Deleted   265 Lakhari
93 Machhi   266 Lohar-Gada, Dodi, Khatavali, Panchal, Pnchal
94 Manbhav, Mahanubhav Bhopi, Manbhav Bhopi   267 Chunari
95 Deleted   268 Deleted
96 Marwar Bori   269 Mahil
97 Me   270 Maidasi
98 Mina   271 Mazwar
99 Mahli   272 Matiyara, Matihara
100 Medar   273 Mankar Khalu 
101 Mahali   274 Mondiwar, Mondiwara
102 Mitha   275 Munda
103 Deleted   276 Hajam, Kalseru, Navliga, Kanshi,
Nabhik, Nai, Valand
104 Mathura   277 Pachbhotala, Pachbotala
105 Namdhari   278 Padampari
106 Namdkari Paik   279 Bhisti
107 Nirshikari   280 Pamula
108 Navi-Nhavi, (Salmani, Hajam), Warik, Nabhik, Napit, Mhali, Waland, Hadpad, Hajjam, Navisen, Salmaniya   281 Panchama
109 Nethura   282 Panda
110 Noniya, Loniya, Luniya, Nuniya   283 Far
111 Nakkashi   284 Pinjari
112 Neeli   285 Purwali
113 Neelkanti   286 Rachbhoya
114 Nekar Jada   287 Rautiya
115 Padharia   288 Sangari
116 Padiar   289 Santal
117 Patradavaru   290 Sounta or Sonta
118 Phasechari   291 Savteli
119 Phudgi   292 Sare
120 Pakhali, Sakka   293 Bhavgar, Shivshimpi, Namdev
121 Panchal   294 Shingdav or Shingadya
122 Panka   295 Sindhur
123 Peraki, Perakewad, Perike, Perika, Peraka   296 Sore
124 Putligar   297 Sunna
125 Parit or Dhobi, Telgu ,
 Madelwar (Parit)
  298 Sunnai
126 Patkar, Somvanshia, Sahastraarjun Kshatriya, Patvekari, Patvegar, Pategar, Pattegar, Patvi, Kshatriya Patkar   299 Bhadai
127 Phulari   300 Ganiga, Ganchi, Ghachi
128 Rachevar   301 Thotewadu
129 Raikari, Rayikar   302 Timali
130 Bandi   303 Walwai
131 Rachbandhia   304 Wadder (Katewader or Pathroad)
132 Rangari   305 Wanadi
133 Ragrez   306 Yenadiwadas
134 Raot, Ravat, Rautia   307 Yergolawad or Thella Pamalwadas
135 Rangrej (Bhavsar, Rangari)   308 Odewar
136 Deleted   309 Manyar (Bangdiwala), Manyar, Maniyar, Maner
137 Deleted   310 Jatgar
138 Deleted   311 Karadi
139 Deleted   312 Kunkuwale
140 Sanjogi   313 Wadhai, Khatwadhai
141 Saraniya   314 Deleted
142 Deleted   315 Kohali
143 Deleted   316 Khatik, Kureshi Khatik, Kasai
144 Deleted   317 Dangari
145 Suppaling   318 Wedu (Waghari)
146 Sutharia (From Sindh)   319 Dhavad
147 Sahis, Sais, Shis   320 Nirhali (Nirali)
148 Sapera   321 Chitrakathi Hardas
149 Shilavat   322 Besta, Besti, Bestallu
150 Deleted   323 Pariwar
151 Deleted   324 Savkalar
152 Deleted   325 Hanbar
153 Shimpi, Idrisi / Darji, Sai Sutar, Jain Shimpi, Sharvak Shimpi, Shetwal, Setval, Setwal     326 Dodegujar, Gujar, Leve Gujar, Rave Gujar, Reva gujar, Suryavanshi Gujar
154 Sonar   327 Pahad / Pahadi
155 Tandel   328 Gadria
156 Deleted   329 Machhimar (Daldi)
157 Targala   330 Bhaldar
158 Thetwar   331 Alkari
159 Thoria   332 Pendhari
160 Tambat, Twashta Kasar, Kasar   333 Yalam / Yelam / Yallam
161 Thogti   334 Mhat / Mahat, Mahawat
162 Wadi   335 Phakir
163 Deleted   336 Lodh, Lodha, Lodhi
164 Wansfod, Hindu Dharkar   337 Nalband
165 Wadhai (Sutar)   338 Kulekadagi, Kullekadagi, Kullakadagi
166 Warthi   339 Mujawar
167 Deleted   340 Mulana, Mulani, Mulane
168 Yerkula   341 East Indian, East Indian Christian, East Indian Cathelic 
169 Agri, Agale or Kalan   342 Neve Vani
170 Bhavsar   343 Lad Shakhiya Vani
171 Kurhin, Shetti   344 Muslim dharmiya Kakar
172 Nilgar, Neeli, Nirali   345 Dorik
173 Koskanti Devang    346 Patava

 
Copyright 2007 All Rights Reserved to Maharashtra State OBC Finance and  Development Corporation Ltds. Mumbai, Maharashtra State, India